Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van de familie Schaafsma in Malawi.

Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Carin van Beijnum

Namens TFC “Evangelie delen in Malawi”.