Laden Evenementen

Net zoals voorgaande jaren zijn de eerste voorbereidingen voor het nieuwe winterseizoen gestart. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we een openingsmiddag organiseren op zaterdag 2 oktober.

Vorig jaar hebben we in verband met corona besloten om het eten in de gemeente niet door te laten gaan, maar een maaltijd voor de kinderen in Elim te organiseren. We gaan dit jaar erop inzetten om wel weer eten in de gemeente te organiseren. U zult dan ook t.z.t. daar een brief voor krijgen.

Uiteraard blijft gelden dat als in de aanloop naar de openingsmiddag blijkt dat het niet verantwoord plaats kan vinden, het alsnog afgeblazen zal worden. Dit wordt uiteraard een aantal weken van tevoren beslist en bekendgemaakt bij de aangemelde gemeenteleden.

In een volgende editie van de kerkbode zal wanneer nodig nog een update verschijnen.

Hartelijke groet,

De jeugdraad