Bijbelstudie protocol & vragen

Protocol Bijbelstudie

Het kringwerk voor volwassenen is als gevolg van de Corona-maatregelen van de overheid en op advies van de landelijke kerk stilgelegd. Toch vinden we het belangrijk dat u/jullie elkaar blijven ontmoeten. Daarom roepen we u met Paulus op om ook in deze lastige tijd ‘de onderlinge bijeenkomst niet na te laten’, maar gebruik te maken van het hieronder beschreven alternatief.

Ieder huishouden mag per dag drie gasten ontvangen;

Wanneer een echtpaar in zijn eigen huis een ander echtpaar en een alleengaande uitnodigt, dan kan dat geheel binnen de geldende maatregelen.
Spreek samen af, welke preek je met elkaar wilt bespreken.
Download of kopieer als richtlijn het document: ‘vragen voor het bespreken van een preek’ van de website (www.hervormdwekerom.nl);
Plan met elkaar één keer in de twee of drie weken een ontmoetingsmoment om samen te bidden en aan de hand van de preekvragen een Bijbelstudie te doen;
Wanneer je zelf geen groep kunt vinden of vormen, geef dan even een berichtje naar Evert-Jan van Heerikhuize (via mail: ejvanheerikhuize@kliksafe.nl of WhatsApp: 06-13006680) en/of Pauline Visser-Pors (via mail: pauline.pors@live.nl of WhatsApp: 06-11891795). Zij proberen je dan in contact te brengen met anderen die nog op zoek zijn naar een groep.
Mochten er vragen rijzen waarop je geen antwoord kunt vinden, mail je vraag dan naar: ejvanheerikhuize@kliksafe.nl
Onder de zegen van de Heere kunnen we elkaar zo toch tot een hand en een voet zijn. Naast de onderlinge verbondenheid, is er op deze manier ook ruimte om elkaar te bemoedigen en te vertroosten en om samen zoeken naar geloofsverdieping en -groei.

Richtlijnen

Het is belangrijk om je ook tijdens de bijbelstudie aan de regels van het RIVM te houden:

Heb je klachten? Zeg de avond dan af, blijf thuis en laat je testen;
houd 1,5 meter afstand van anderen;
was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
werk zoveel mogelijk thuis;
vermijd drukte:
draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.
Ontvang thuis maximaal 3 personen per dag (exclusief kinderen t/m 12 jaar). Hierbij dient u er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en ook de hygiënemaatregelen naleven.

Vragen voor het bespreken van een preek

Vooraf:

Geef structuur aan de preekbespreking:

Neem tijd voor koffie en ontmoeting;
Begin daarna de preekbespreking met gebed;
Lees vervolgens samen het Bijbelgedeelte waar de preek over ging;
Bespreek een aantal vragen, dat kunnen je eigen vragen zijn, maar je kunt ook gebruik maken van de onderstaande vragen;
Sluit de preekbespreking ook met gebed af.

Vragen:

Hoe ziet het eruit?

Probeer de preek in een paar zinnen samen te vatten. Wat was de kern?
Wat heb ik eraan?

Wat heeft je aangesproken?
Wat heeft je bemoedigd?
Welke dingen vond je moeilijk en waarom?
Wat mag het kosten?

Wat verandert er door deze preek in je leven of wat zou er moeten veranderen?
Welk verlangen roept deze preek bij je op?
Verdiepen met de Bijbel

Onderaan het gelezen Bijbel gedeelte worden een aantal verwijsteksten genoemd. Zoek er eens een paar van op en bespreek met elkaar waarom jij denkt dat er naar dat gedeelte verwezen word.
Zijn er andere Bijbelgedeelten die bij de preek passen? Welke? En waarom vind jij je passen?
De psalmen in de dienst omlijsten de verkondiging. Aan welke psalm denk jij, wanneer je terugkijkt op de dienst? En waarom?