Abonnement Kerkklanken

Voor aanvraag of beëindiging van een abonnement op Kerkklanken, adreswijzigingen én voor vragen over de bezorging:
Peter van de Bruinhorst, Edeseweg 86 – (0318) 456774 – bezorging-kerkklanken@ hervormdwekerom.nl