Als nieuwe ouderling in de gemeente wil ik me graag nog even voorstellen. Mijn naam is Gerrit Krooneman, sinds 20 mei 2015 getrouwd met Evianne. Sindsdien wonen we in Wekerom. We zijn allebei 30 jaar oud en hebben 2 kinderen: Judith (4) en Sophie (6 maand). Ik ben in Doornspijk opgegroeid, waar ik in de hervormde gemeente ben gedoopt en ook belijdenis heb mogen doen. In het verleden heb ik mijn diploma gehaald met de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de CHE en ben daarna o.a. betrokken geweest bij het Interkerkelijk Dovenpastoraat.

Op dit moment werk ik als begeleider op de afdeling psychiatrie in de Gelderhorst te Ede. Een bijzonderheid is dat ik doof ben. Dit betekent dat u mij het beste bereikt via tekstberichten zoals mail en whatsapp. Een paar jaar geleden heb ik een operatie gehad, waarbij ik een implantaat heb gekregen. Hiermee kan ik tegenwoordig de gewone gesprekken redelijk goed volgen. Heel hartelijk dank voor de kaartjes en berichtjes die u ons hebt gestuurd!

Ook wil ik hier aan u vragen om voor ons te blijven bidden, bovenal dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden (2 Thess. 3:1)

Hartelijke groet,

Gerrit Krooneman