Nadat we helaas het afgelopen jaar, in de week voor Pasen, geen krentenbrood hebben kunnen venten vanwege de coronacrisis, willen we het dit jaar toch weer oppakken, maar dan op een andere manier. We komen, mede door de coronamaatregelen, niet huis aan huis venten.

Maar u kunt de broden van tevoren bestellen door € 6,00 per brood (of veelvoud ervan) voor 1 maart over te maken op rekening NL87 RABO 0368518949 t.n.v. stichting Woord en Daad, onder vermelding van uw naam en adres en het aantal broden.

Onze comitéleden komen die dan volledig coronaproef op woensdag 31 maart of donderdag 1 april voor Pasen bij u thuis afleveren. Op deze manier hopen we toch weer op een geslaagde actie. Mogen we ook dit jaar weer op uw medewerking rekenen? Namens ons comité alvast hartelijk dank.