Laden Evenementen

In de komende periode willen we ook weer een start maken met de BGG. De eerste avond is niet al op 16 september zoals in het winterrooster staat aangegeven, maar op 21 oktober.

Volgende data zijn 18 november, 6 januari, 3 februari, 3 maart en 7 april. De avonden zullen in Elim worden gehouden en voorlopig geleid worden door ds. Van Trigt. Het onderwerp voor de eerste avond op 21 oktober gaat over de wapenrusting uit de brief van Paulus aan de Efeziërs (Efeze 6:10 tot 20). Indien u of jij interesse heeft om hieraan mee te doen, worden jullie van harte uitgenodigd om samen met je (bestaande) of nieuwe groepje, Gods Woord te lezen, eruit te leren en te begrijpen en je erin te verdiepen hoe het geleerde in het dagelijks leven toegepast kan worden.

We verwachten indien mogelijk al degenen die in de voorgaande jaren al met de BGG meegedaan hebben maar ieder ander is natuurlijk van harte welkom. Indien je interesse hebt en nog wat meer informatie wilt, neem dan even contact op met ouderling J. Bruil, tel. 06-51008855 of j.bruil@hervormdwekerom.nl

Deze keer behandelen we het onderwerp:

Bidt u mee om een gezegende bijeenkomst?

De vragen: