Vrijwillige hulpdienst in Wekerom

De vrijwilligers van de ‘vrijwillige hulpdienst’ bieden ondersteuning in bepaalde situaties of kunnen bepaalde werkzaamheden (tijdelijk) overnemen. Er wordt hulp geboden in noodsituaties, bijvoorbeeld ter overbrugging naar professionele hulpverlening of wanneer professionele hulpverlening niet voldoende is. Werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld zijn: boodschappen doen, eten koken, de was doen, stoffen en zuigen (alleen licht huishoudelijk werk). Ook kinderopvang behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld wanneer vader of moeder onverwachts naar het ziekenhuis moet en geen andere opvang aanwezig is. Voor vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis (tegen kilometervergoeding), vervoer naar de kerk en ondersteuning bij (ernstige) ziekte of het ontlasten van familie op bepaalde momenten zijn zij eveneens beschikbaar. Deze ondersteuning is beschikbaar voor mensen binnen onze kerkelijke gemeente maar ook voor anderen woonachtig in Wekerom.

Mocht u onze hulp nodig hebben of heeft u vragen: bel gerust. Kent u iemand die hulp nodig heeft van wie u het vermoeden heeft dat hij of zij zelfs de stap niet zal nemen, neem dan kontakt met ons op. In alle gevallen zullen we samen met u bespreken of we hulp kunnen bieden en hoe dat eventueel georganiseerd zou kunnen worden.

Contact: Bep Blankespoor (461086 -familieblankespoor@hetnet.nl) of Herma Bruil (461542 – jbruilbouwbedrijf@hetnet.nl)