Kerk / koster en verenigingsgebouw/ beheerder

Koster

De koster zorgt voor alle voorbereidingen voor de diensten. Hij heeft vooraf contact met predikant en organist en zorgt dat alles voorbereid is om de eredienst in orde te laten verlopen. Opmerkingen over het kosterschap, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van verwarming, geluidsinstallatie of kerkradio, worden zeer op prijs gesteld. Alleen als u het de kosters (rechtstreeks) laat weten, kunnen ze proberen verbeteringen tot stand te brengen.

Beheerder verenigingsgebouw Elim

Toedelen zaalruimte
De beheerder zorgt dat de catechisatiegroepen, clubs, verenigingen, bibliotheek en zondagsschool op de geplande avonden en middagen de beschikking
hebben over zaalruimte.

Verhuur
Daarnaast kan zaalruimte door derden worden gehuurd voor familiebijeenkomsten of vergaderingen.

Condoleances en rouwdiensten
Het verenigingsgebouw wordt ook gebruikt voor condoleances en rouwdiensten. In het gebouw is een rouwkamer aanwezig waarvan de familie een
sleutel krijgt om desgewenst op zelfgekozen tijdstippen toegang te hebben tot de rouwkamer. De begrafenisondernemer overlegt met de beheerder over
het tijdstip van de condoleance en de rouwdienst. Uitgangspunt is dat een condoleance en rouwdienst voorrang hebben op alle overige activiteiten in
het gebouw, waarbij het wel mogelijk is dat er gelijktijdig activiteiten in de boven- en benedenzalen of in de kerk plaatsvinden.
De koffievoorziening en de broodmaaltijd worden verzorgd door koffiedames uit onze gemeente.

Organisten

Onze gemeente telt meerdere organisten die de samenzang tijdens de erediensten begeleiden. Eén organist zorgt voor het rooster voor de speelbeurten en zorgt ervoor dat er regelmatig onderhoud aan het orgel gepleegd wordt.