Bezoekgroep

Al enige jaren bezoekt een aantal mensen uit onze gemeente langdurig zieken en alleenstaanden en bejaarden vanaf 75 jaar. Ze bezoeken deze mensen naast het ambtelijk werk van predikant en kerkenraad. Het is dus een extra medeleven vanuit de gemeente. Wilt u ook graag (meer) in contact komen met een gemeentelid, of kent u iemand die een luisterend oor of opbeurend woord kan gebruiken? Bel of mail dan.

Contact: Meta Huttinga (0616338840, meta170@hotmail.com)