Wijkindeling

Voor een goede pastorale bearbeiding is de gemeente verdeeld in een aantal wijken. In elke wijk is de zorg over de gemeenteleden die er wonen toevertrouwd aan één ouderling en één diaken. Deze zorg wordt voornamelijk uitgeoefend door middel van het huisbezoek. Maar ook buiten het huisbezoek is het mogelijk, in wat voor omstandigheden dan ook, uw ouderling en/of diaken uit te nodigen voor een bezoek.

Wanneer u dingen hebt waarin u raad nodig hebt of waarvoor een bezoek wenselijk zou zijn en u wilt er niet direct mee naar uw predikant gaan, dan kunt u dit aan uw wijkouderling voorleggen. Het huisbezoek wordt verricht door de ouderling met een medebroeder of een bezoekbroeder.

De wijken zijn als volgt ingedeeld:

Wijk 1:

Ouderling J. Bruil 06-51008855

Diaken B. Visser

Edeseweg vanaf de rotonde richting Harskamp, Lage Valkseweg binnen de bebouwde kom, Otterloseweg, Damakkerweg, Apeldoornseweg, Westenengerdijk, Laarweg, Wekeromseweg, Wekeromsedijk, Wekeromsebuurtweg, Vosseveldseweg, Matenweg, Oud Willinkhuizerweg en Willinkhuizersteeg.

Wijk 2:

Ouderling H. Blotenburg 06-57598960

Diaken J. van Ee

Edeseweg vanaf de kruising met de Roekelseweg/Vijfsprongweg richting Ede, Evekinkweg, Papiermolenweg, Roekelseweg, Roekelsezandweg en De Hooyer

Wijk 3:

Ouderling J. van den Hoek 06-30816815

Diaken J. van Ee

A.G.Wijersweg, Van Delenerf, De Ring, De Riemt en Kerkweg

Wijk 4:

Ouderling G. Krooneman 06-11281321

Diaken J. Klok

Lage Valkseweg buiten de bebouwde kom, Werftweg, Westenengseweg,
Westerhuisweg, Blaakweg, Ganzekampweg, Hoge Valkseweg, Koudhoornweg, Vijfsprongweg, Hoeverweg, Hoge Valksedijk, Valkse Engweg, Matendijk, Koperensteeg en Schoolsteeg

Wijk 5:

Ouderling J.W.G. Hendriksen 06-22782645

Diaken J. Klok

Edeseweg vanaf de rotonde richting Ede tot de kruising met de Roekelseweg/Vijfsprongweg;

Wijk 6:

Ouderling J. Bruil

Diaken B. Visser

Dirkjeserf, Dorpsplein en De Houtwal

Gemeenteleden die bij ons ingeschreven zijn maar geografisch niet tot onze gemeente behoren, vallen in principe onder de wijkouderling met de aangrenzende wijk.