Financiën

Om de kerkelijke gemeente in Wekerom in stand te houden en invulling te geven aan de diaconale taken zijn financiële middelen onmisbaar. Deze middelen worden ingezameld via de volgende kanalen:

Vrijwillige bijdrage

Jaarlijks wordt in februari aan alle gemeenteleden boven de 21 jaar een uitnodiging verzonden om aan te geven welke bedrag zij dat jaar bij kunnen en willen dragen voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente. Deze bijdrage vormt een belangrijke basis onder de gemeentefinanciën.

(Anonieme) Giften

De mogelijkheid bestaat een vrije gift over te maken op een van de hieronder genoemde rekeningen. Dat kan met vermelding van naam en doel maar ook eventueel anoniem. Op de HOME-pagina van deze site treft u de knop ‘(anonieme) giften’ aan. Via deze weg kunt u volledig anoniem via iDEAL een schenking doen.

Periodieke giften

Uw giften aan de Hervormde Gemeente zijn aftrekbaar. Bij uw aangifte inkomstenbelasting geldt voor aftrekbaarheid echter een drempel van 1% van uw belastbaar inkomen. Als u een periodieke gift geeft is deze drempel níet van toepassing. Voorwaarde is dat u zich vastlegt om gedurende 5 jaar het door u gekozen bedrag jaarlijks te geven. Voor meer info kunt u terecht op de site van de Belastingdienst. Het formulier wat daarvoor ingevuld en ondertekend moet worden kunt uw downloaden via de volgende link: Formulier periodieke gift