Historie Hervormd Wekerom

De historie van Wekerom is reeds eeuwenoud, hoewel eeuwen terug de naam Wekerom niet gevonden werd, maar wel namen als Wicherumloo, Wechamerlohn, Wekenem, Wekenum, Weekrom, Wekerum en uiteindelijk Wekerom! Er zijn gegevens van Wekerom bekend vanaf het jaar 1350. Echter, het is niet zo dat er vanaf dat jaar een hervormde kerk midden in Wekerom stond met daaraan vast gebouwd een fraai verenigingsgebouw ‘Elim’ en iets verderop een mooie pastorie. Nee, daar is het een en ander aan voorafgegaan. De eeuwen door zijn er mensen in Wekerom geweest die het Evangelie wilden horen. Daarvoor moest toen een reis naar Ede of naar Otterlo gemaakt worden. In de dertiger jaren van de 20e eeuw werd er iedere zomer twee keer een dienst belegd op de boerderij van Evert Kampert aan de Willinkhuizersteeg. Aan de Roekelseweg 7 werd in 1914 een catechisatielokaal gebouwd (is nu de woning van de familie Van de Brandt). Op initiatief van enkele Wekerommers werden er rond 1935 op zondag dominees uitgenodigd om in het verenigingsgebouw VIOS te preken. Dit verenigingsgebouw was eigendom van de zangvereniging Zanglust. De kerkenraad van de hervormde gemeente van Ede, waartoe Wekerom officieel behoorde, vond dit initiatief te voorbarig. Wel kwam de kerkenraad de Wekeromse bevolking tegemoet door het beleggen van wekelijkse diensten in de hervormde school aan de Edeseweg. Rond de oorlogsjaren werd VIOS aangekocht door de kerkvoogdij van de hervormde gemeente van Ede.
Vanaf dat moment werden de kerkdiensten hier gehouden. Toen werd ook de naam gewijzigd in ‘Elim’. Het duurde niet lang of Elim (200 zitplaatsen) werd te klein voor de Wekerommers. Tevens was het gebouw maar moeilijk te verwarmen. Er werd uitgezien naar een stuk grond waar een echte kerk gebouwd zou kunnen worden. In 1954 werd, met medewerking van de kerkvoogdij van Ede, een stuk grond aangekocht langs de Edeseweg (de huidige plaats van onze kerk). Er werd een eenvoudig kerkgebouw neergezet waar ongeveer 500 mensen in konden. Het werd een kerk zonder (luid)klok of toren. Op 15 december 1954 werd de kerk in gebruik genomen in een dienst waarin ds. J. van Sliedregt voorging. Na enige jaren gingen de Wekerommers toch wel een klok missen. Met medewerking van de inwoners van Wekerom en de kerkvoogdij van Ede bewerkstelligde de Belangenvereniging Wekerom in 1960 een toren met een luidklok en een uurwerk. Er werd een gebruikt pijporgel aangeschaft en op 20 oktober 1965 in gebruik genomen. De bekende organist Feike Asma heeft aan deze ingebruikname meegewerkt.

Wekerom was destijds onderdeel van wijk 1 in Ede. Rond 1968 werden door de toenmalige kerkenraad en kerkvoogdij gesprekken op gang gebracht voor de vorming van een zelfstandige kerkelijke gemeente. Ook de toenmalige wijkpredikant ds. P. Bouw steunde dit initiatief van harte. In 1970 werd Wekerom een zelfstandige kerkelijke gemeente. In 1974 werd een verenigingsgebouw aan de kerk gebouwd. De naam lag voor de hand: ‘Elim’. In de jaren tachtig werd de kerk uitgebreid met een vleugel aan de noordzijde
van de kerk. In 1991 werd het verenigingsgebouw uitgebreid met een bovenverdieping. In 2005 werd het orgel vervangen.

De volgende predikanten hebben de hervormde gemeente van Wekerom gediend:

  • Ds. A. Beens 1972 – 1977
  • Ds. D. C. Floor 1978 – 1982
  • Ds. A. de Lange 1983 – 1987
  • Ds. G. Meuleman 1988 – 1998
  • Ds. J. Maas 2000 – 2005
  • Ds. H.M. Burggraaf 2011 – 2021