“ZO IS DAN HET GELOOF UIT HET GEHOOR, EN HET GEHOOR DOOR HET WOORD VAN GOD”

Live kerkdienst kijken

Zondag om 10:00 en 18:30 kunt u hier live kijken naar de kerkdienst.

“Vacant, en dan ….”

Nieuwsbrieven.

Hervormde Gemeente Wekerom

De Hervormde Gemeente van Wekerom is een gemeente die zich verbonden weet door het liefdevolle werk van Jezus Christus. Midden in de samenleving proberen we een levende getuige van Hem te zijn. Met Gods onfeilbaar Woord en de Drie Formulieren van Enigheid als leidraad voor heel het leven.

De ontmoeting staat centraal. Niet alleen tijdens de zondagse erediensten, ook rond het bloeiende kerken- en verenigingswerk. De gemeente leeft, alle dagen van de week. Dat blijkt uit activiteiten die variëren van kinderclubs tot Bijbelgespreksgroepen en van verenigingen tot de jaarlijkse gemeentedag.

Genoeg mogelijkheden om elkaar op te zoeken en samen bezig te zijn met het geloof, dat ons bindt en voedt.

Welkom!

LUISTER MEE
COLLECTEMUNTEN
ANONIEME GIFT
DIGITALE GEMEENTEGIDS
KERKKLANKEN
WINTERROOSTER
AVG

Meditatie

En zij brachten het veulen bij Jezus en wierpen hun kleren erop; en Hij ging erop zitten. Ook spreidden velen hun kleren op de weg uit en anderen hakten twijgen van de bomen en spreidden ze op de weg uit. En zij die vooropliepen en zij die volgden, riepen: Hosanna! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Gezegend het Koninkrijk van onze vader David, dat komt in de Naam van de Heere! Hosanna in de hoogste [hemelen]! (Markus 11:7-10)
Lees meer

Laatste Nieuws

Aankomende activiteiten