“ZO IS DAN HET GELOOF UIT HET GEHOOR, EN HET GEHOOR DOOR HET WOORD VAN GOD”

Live kerkdienst kijken

Zondag om 10:00 en 18:30 kunt u hier live kijken naar de kerkdienst.

“VACANT en DAN??”

Beroepingswerk

Hervormde Gemeente Wekerom

De Hervormde Gemeente van Wekerom is een gemeente die zich verbonden weet door het liefdevolle werk van Jezus Christus. Midden in de samenleving proberen we een levende getuige van Hem te zijn. Met Gods onfeilbaar Woord en de Drie Formulieren van Enigheid als leidraad voor heel het leven.

De ontmoeting staat centraal. Niet alleen tijdens de zondagse erediensten, ook rond het bloeiende kerken- en verenigingswerk. De gemeente leeft, alle dagen van de week. Dat blijkt uit activiteiten die variëren van kinderclubs tot Bijbelgespreksgroepen en van verenigingen tot de jaarlijkse gemeentedag.

Genoeg mogelijkheden om elkaar op te zoeken en samen bezig te zijn met het geloof, dat ons bindt en voedt.

Welkom!

MEDEDELING

Beste gemeenteleden,

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen om de snelle verspreiding van het COVID-19 virus af te remmen.

Het advies voor kerken over een veilige afstand wordt aangescherpt van “geef elkaar de ruimte” naar
“1,5 meter is een veilige afstand, bescherm je zelf en anderen”

Op basis van de nieuwe omstandigheden heeft de kerkenraad besloten om:
– het uitnodigingssysteem weer in te voeren voor zowel de morgen- als de avonddienst
– het aantal uitnodigingen af te schalen naar 150
– u dringend te verzoeken vanaf morgen bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en Elim en bij overige verplaatsingen in het gebouw een mondkapje te dragen.

De andere algemene basisregels, die ook belangrijk blijven, zijn: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht.

We wensen u gezegende diensten onder het Woord van onze God.

Hartelijke groet van de kerkenraad.​

LUISTER MEE
COLLECTEMUNTEN
ANONIEME GIFT
DIGITALE GEMEENTEGIDS
KERKKLANKEN
WINTERROOSTER
AVG

Meditatie

Een geestelijke opwekking voor (te) timide ambtsdragers (2 Timotheüs 1:6-7)
Lees meer

Laatste Nieuws

Aankomende activiteiten

Mannenvereniging

9 december @ 19:45 - 21:30