“ZO IS DAN HET GELOOF UIT HET GEHOOR, EN HET GEHOOR DOOR HET WOORD VAN GOD”

Live kerkdienst kijken

Zondag om 10:00 en 18:30 kunt u hier live kijken naar de kerkdienst.

Wat maakt jou echt gelukkig? Wat is het doel van jouw leven? Wil je meer kennis op doen van het christelijk geloof?

Herkenbaar of gewoon nieuwsgierig?

Voor meer info welkom op de inloopavond woensdag 12 oktober 2022 vanaf 20.00 uur in Elim achter de Hervormde kerk Wekerom

Henk van den Berg: 06-53472723
Jacolien vd Dikkenberg: 06-12857688

Wetenswaardig

Mededelingen uit de kerkeraad (Update 01 okt 2022)

Bericht over Oekraïne

Hervormde Gemeente Wekerom

De Hervormde Gemeente van Wekerom is een gemeente die zich verbonden weet door het liefdevolle werk van Jezus Christus. Midden in de samenleving proberen we een levende getuige van Hem te zijn. Met Gods onfeilbaar Woord en de Drie Formulieren van Enigheid als leidraad voor heel het leven.

De ontmoeting staat centraal. Niet alleen tijdens de zondagse erediensten, ook rond het bloeiende kerken- en verenigingswerk. De gemeente leeft, alle dagen van de week. Dat blijkt uit activiteiten die variëren van kinderclubs tot Bijbelgespreksgroepen en van verenigingen tot de jaarlijkse gemeentedag.

Genoeg mogelijkheden om elkaar op te zoeken en samen bezig te zijn met het geloof, dat ons bindt en voedt.

Welkom!

LUISTER MEE
COLLECTEMUNTEN
ANONIEME GIFT
DIGITALE GEMEENTEGIDS
KERKKLANKEN
WINTERROOSTER
AVG

Meditatie

Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: de HEERE is met u, strijdbare held (Richt. 6:12).
Lees meer

Laatste Nieuws

Aankomende activiteiten

Mannenvereniging

6 oktober @ 19:45 - 21:30

Ouderen- en alleenstaandenmiddag

12 oktober @ 14:30 - 16:00

Vrouwenvereniging Sola Fide

12 oktober @ 19:30 - 21:30