Laden Evenementen

Beste gemeenteleden,

Zoals afgesproken komt er een vervolg op de gemeenteavond van 2 juni 2022.

Tijdens die gemeenteavond hield ds. Van Trigt een lezing over de vraag: “Hoe leven we als gemeente Jezus’ wederkomst tegemoet?” Met een toespitsing op de diagnose van het huidige geestelijke leven in de gemeente en de Bijbelsetherapie om jong en oud een toegerust volk te laten worden en blijven voor de wederkomst van Christus.

Op 29 september 2022 willen we een vervolggesprek met elkaar voeren over dit onderwerp aan de hand van een aantal gespreksvragen.

Dat doen we in een andere vorm dan op 2 juni. We gaan nu in groepen uit elkaar en iedere groep noteert de reacties op de gestelde vragen. De resultaten worden later door de kerkenraad besproken en op een volgende gemeenteavond teruggekoppeld.

U krijgt op deze manier de kans om in een kleine groep vertrouwelijk uw gedachten en vragen prijs te geven.

We hopen dat ouderen en jongeren elkaar blijven vinden om één gemeente van Christus te zijn en dat die verbondenheid ruimte geeft om te luisteren naar vragen en inzichten van de verschillende generaties.

Noteer alvast in jullie agenda:

– Gemeenteavond
– In Elim (i.v.m. renovatie in de bovenzaal)
– Donderdag 29 september a.s.
– 19.30 uur (inloop/koffie vanaf 19.15 uur)
We zien er naar uit elkaar op deze avond te ontmoeten.

Hartelijke groet van de kerkenraad

Deel dit bericht, op het door jou gewenste platform!