Woord en Daad

Ook in Wekerom is (samen met Harskamp en Otterlo) een comité werkzaam ten bate van de Stichting Woord en Daad. Eventuele (zang)avonden die door dit comité worden georganiseerd, worden in Kerkklanken aangekondigd. Op deze avonden is altijd een verkooptafel aanwezig, waar een steeds wisselend assortiment goederen te koop wordt aangeboden. Ook zijn we elke donderdagavond bij de bibliotheek in Wekerom aanwezig met kaarten en postzegels. Mocht u tussentijds wenskaarten (met en zonder Bijbeltekst) of condoleancekaartjes of postzegels nodig hebben, bel of kom langs (De Ring 33).

Contact: Agnes v.d. Craats (461074 – svdcraats@kpnplanet.nl)