De Heilige Doop

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom zijn we van mening dat de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt horen te wezen. Wie niet als kind al is gedoopt kan ook op latere leeftijd nog het teken van de doop ontvangen.

Doopaangifte

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich melden tijdens de doopaangifte. Dan wordt een van de ouders verwacht. Men wordt verzocht het trouwboekje mee te brengen. Het moment van doopaangifte wordt tijdig via Kerkklanken en afkondiging bekendgemaakt.

Doopzitting

De doopzitting wordt in de week voor de doopdienst gehouden in de consistoriekamer van ons kerkgebouw. Beide ouders dienen hierbij aanwezig te zijn. Er wordt dan met elkaar –doopouders, ouderling en predikant– gesproken over de inhoud van de Heilige Doop.

Doopbewijs

Een doopbewijs kan worden verstrekt aan hen die naar een andere gemeente vertrekken en daar kerkelijk willen meeleven. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de scriba.