Toedelen zaalruimte

De beheerder zorgt dat de catechisatiegroepen, clubs, verenigingen, bibliotheek en zondagsschool op de geplande avonden en middagen de beschikking hebben over zaalruimte.

Verhuur

Daarnaast kan zaalruimte door derden worden gehuurd voor familiebijeenkomsten of vergaderingen.

Condoleances en rouwdiensten

Het verenigingsgebouw wordt ook gebruikt voor condoleances en rouwdiensten. In het gebouw is een rouwkamer aanwezig waarvan de familie een sleutel krijgt om desgewenst op zelfgekozen tijdstippen toegang te hebben tot de rouwkamer. De begrafenisondernemer overlegt met de beheerder over het tijdstip van de condoleance en de rouwdienst. Uitgangspunt is dat een condoleance en rouwdienst voorrang hebben op alle overige activiteiten in het gebouw, waarbij het wel mogelijk is dat er gelijktijdig activiteiten in de boven- en benedenzalen of in de kerk plaatsvinden.

De koffievoorziening en de broodmaaltijd worden verzorgd door koffiedames uit onze gemeente.

Contact zie: Algemene ledenadministratie