Beleidsplan & Plaatselijke regeling

Elke gemeente heeft de verplichting een beleidsplan en plaatselijke regeling op te stellen. In het beleidsplan zijn de voornemens weergegeven die er zijn met betrekking tot de gemeente voor de komende jaren. De plaatselijke regeling beschrijft hoe, binnen de kaders van de kerkorde, zaken rondom bijvoorbeeld verkiezing van ambtsdragers geregeld zijn. De documenten zijn vrij beschikbaar en u kunt ze hieronder downloaden.

Beleidsplan

Plaatselijke regeling

Veilig werken in de kerk

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Profiel vertrouwenspersoon