Verjaardagsfonds

Dit fonds is een aantal jaren geleden door de kerkenraad opgericht met als doel de gelden hiervan te besteden voor de kerkrentmeesters. Iedereen die ter gelegenheid van zijn of haar verjaardag een geheel vrijwillige bijdrage wil geven, kan hiermee zijn dankbaarheid uitdrukken voor het jaar dat hem of haar weer geschonken is. U krijgt rond de datum van uw verjaardag een kaart van de kerkenraad met daarbij een acceptgiro. We hopen van harte dat u de kerk gedenkt rond uw gedenkdagen.