Kerkdiensten

De kerkdiensten worden elke zondag om 10.00 en 18.30 uur gehouden in het kerkgebouw, Edeseweg 77. Verder zijn er kerkdiensten op de christelijke feestdagen en op Bid- en Dankdag.

Kerkradio en uitzending via internet

Als u de kerkdiensten (tijdelijk) niet kunt bijwonen, bijvoorbeeld door ziekte, ouderdom, oppas of andere reden, kunt u gebruikmaken van de kerkradio.
Ook bijeenkomsten van de gemeente die gehouden worden in de kerk of in het verenigingsgebouw Elim, kunnen via de kerkradio beluisterd worden. Bijvoorbeeld: Bijbellezing, Bijbelkring en bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal. Alle diensten worden ook uitgezonden via internet. U kunt live meeluisteren via de button ‘Luister mee’ op ‘Home’ of later luisteren via de button ‘Dienst gemist’.

Contact zie: Algemene ledenadministratie

Preekopnameservice

Van elke dienst wordt een digitale opname gemaakt die voor onbepaalde tijd wordt bewaard. Als u een bepaalde preek nog eens wilt horen of misschien cadeau wilt doen is een cd met de opname te koop.

Contact zie: Algemene ledenadministratie

Kinderoppasdienst

Tijdens de morgendienst wordt er in Elim kinderoppasdienst gehouden. Bij bijzondere kerkdiensten is er eveneens kinderoppas. Nieuwe oppassers zijn altijd welkom.

Contact zie: Algemene ledenadministratie

Kerkauto

Wie wel graag de kerkdienst wil bezoeken maar geen mogelijkheid ziet op eigen gelegenheid naar het kerkgebouw te komen, kan gebruikmaken van de kerkauto. Praktisch betekent dit dat de diakenen ervoor zullen zorgen dat u vóór de diensten wordt opgehaald en na de diensten weer thuis wordt gebracht.

Contact zie: Algemene ledenadministratie

Organisten

Onze gemeente telt meerdere organisten die de samenzang tijdens de erediensten begeleiden. Eén organist zorgt voor het rooster voor de speelbeurten en zorgt ervoor dat er regelmatig onderhoud aan het orgel gepleegd wordt.

Contact zie: Algemene ledenadministratie