Bibliotheek

Iedere donderdagavond is in Elim de bibliotheek geopend. De openingstijd is van 18.00 tot 19.45 uur. Voor alle leeftijdsgroepen is er een breed assortiment aan boeken aanwezig: prentenboeken, kinderboeken, jeugdboeken, romans, theologische boeken, informatieve boeken en boeken die gelezen kunnen worden voor de literatuurlijst van de scholen voor voortgezet onderwijs. Nieuwe boeken die uitgegeven worden door christelijke uitgeverijen worden zo spoedig mogelijk na het verschijnen opgenomen in onze bibliotheek. De commissie streeft ernaar het aanbod zo verantwoord mogelijk te houden. Daarbij wordt ook de hulp van de lezers ingeroepen. Als lezers vinden dat er boeken zijn die niet in de bibliotheek thuishoren, kan dit aan de commissie doorgegeven worden.

Lidmaatschap, uitleenprijs en verlengen

Iedereen kan lid worden. Het jaarlijkse lidmaatschapsgeld bedraagt € 5,–. (maximaal 5 boeken) / € 10,– (maximaal 10 boeken) of € 15,– (onbeperkt lenen). Hier bovenop komt de uitleenprijs: boeken voor volwassenen € 0,30 per boek en kinderboeken € 0,20 per uitgeleend boek.

Als boeken langer dan 2 weken in bezit worden gehouden geldt een boete van € 0,20 per boek per week. Dit kan voorkomen worden door (uiterlijk op donderdag vóór 16.00) verlenging aan te vragen per e-mail (kerkbibliotheekwekerom@outlook.com) of tijdens openingstijden te verlengen.

Catalogus

Klik op de link voor inzage in de online catalogus.

Contact:   kerkbibliotheekwekerom@outlook.com