Laden Evenementen

Binnenkort hopen we als mannen van onze gemeente, na lange tijd, weer bij elkaar te komen. We zijn blij met de trouwe leden die we als mannenvereniging mogen hebben. In het afgelopen seizoen hebben we helaas niet kunnen vergaderen. Wij hebben deze avonden met het onderlinge contact wel gemist. Juist de interactie tussen jong en oud geeft meerwaarde aan de besprekingen. Met elkaar, door de bestudering van Gods Woord en door naar elkaar te luisteren, mogen we ook nu weer uitzien naar de zegen van God.

De eerste avond van dit seizoen zal 2 Korinthe 4 worden behandeld door een van de leden. Ook willen we op deze eerste avond bespreken hoe we het seizoen verder indelen.

We hopen te starten op donderdag 30 september. De avonden beginnen om 19.45 uur en duren tot ongeveer 21.45 uur.

Mocht je nu de eerste avond niet in de gelegenheid zijn te komen, kom dan gerust op donderdag 14 oktober. De data worden ook vermeld in de agenda in Kerkklanken en op de website.

Voel je vooral welkom, of je nu 20 of 60 bent, ook als je nog niet weet wat zo’n verenigingsavond precies inhoudt. Kom gewoon en ervaar hoe goed het kan zijn om als mannen samen na te denken over wat God ons heeft te zeggen.

We hopen met elkaar, in een ontspannen sfeer, goede en gezegende avonden te hebben.

Tot ziens op donderdag 30 september om 19.45 uur in Elim.