Laden Evenementen

Kom ga met ons naar de vrouwenvereniging!

Op 29 september, na een jaar van thuisblijven, afstand houden en Bijbelstudie in kleine groepjes, hopen we met elkaar het winterseizoen weer te beginnen.

We blijven ons zolang het nodig is wel aan de Covid-19-maatregelen te houden. We zitten de hele avond in dezelfde groepjes met de nodige afstand. Ook staat de koffie/thee en het lekkers voor in de pauze al op de tafel zodat er niet onnodig heen en weer gelopen hoeft te worden. Het is wel de bedoeling elke verenigingsavond te rouleren zodat er geen vaste ‘clubjes’ ontstaan.

We starten de avond om halfacht met het zingen van een psalm, dan wordt er gebeden. Vervolgens lezen we het Bijbelgedeelte dat bij de Bijbelstudie in ons blad Vrouw hoort en lezen we daarna de tekst van de betreffende Bijbelstudie over het Koninkrijk Gods.

Na de gezellige koffiepauze zoeken we met elkaar naar de antwoorden op de vragen uit de Bijbelstudie met het groepje. Als we alle vragen uitgewerkt hebben gaan we deze met z’n allen bespreken en dat roept soms weer nieuwe vragen op. Zo kunnen we veel van elkaar leren, de ouderen van de jongeren in hun enthousiasme en de jongere dames weer van de ouderen met hun levenswijsheid.

Het is heel mooi om zo samen als vrouwen Gods Woord te onderzoeken. Zoek eerst het Koninkrijk van God en al het andere ontvangt u bovendien, zegt de Schrift. Zo mogen we samen werken aan de opbouw van Zijn gemeente met de ons geschonken gaven door naar elkaar te luisteren en elkaar te bemoedigen, te vertroosten en de weg te zoeken die gegaan mag worden in afhankelijkheid van de zegen van de Heere.

Om halftien besluiten we de avond met het zingen van een psalm en gebed.

Komt u ook? Wilt u dan even bellen naar 06-21400474 (Til) zodat we de ruimte en zitplaatsen op tijd kunnen regelen? Nieuwe en bestaande leden hartelijk welkom.

Bestuur vrouwenvereniging Sola Fide