Laden Evenementen

Jeugdraad
Herinnering thema-avond Geloofsopvoeding

Het opvoeden van onze kinderen is een mooie maar ook een verantwoordelijke taak. Naast de
‘basisopvoeding’ spelen beide ouders ook een cruciale rol in de geloofsopvoeding. Juist in deze tijd
waarin er veel op onze kinderen afkomt.

Daarom organiseert de hervormde gemeente van Wekerom in samenwerking met de HGJB een
interactieve avond met als thema ‘Ontvangen en doorgeven’. Heb je er al wel eens bewust bij
stilgestaan wat jij aan je kind doorgeeft? Welke thema’s en waarden draag je uit in de opvoeding?
Deze avond is bedoeld voor bewustwording van de waarde van geloofsopvoeding binnen het gezin.
We krijgen een mooie bedding vanuit we verder gaan denken.

Van harte welkom!

Voor in de agenda:
Datum:        woensdag 7 juni 2023
Tijd:             19.30 uur inloop, 19.45 uur aanvang, 22.00 uur afsluiting.
Locatie:       Elim
Wie:            beide ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 12 jaar
 
Om een inschatting te maken hoeveel mensen er komen, horen wij graag een reactie op onderstaande:
 
Bent u aanwezig bij de thema-avond geloofsopvoeding?

Wij zijn er bij.

Wij denken er nog over na.

Wij hebben geen interesse.

Let op: Dit betreft geen verplichte opgave, maar is bedoeld ter indicatie van het aantal te verwachten deelnemers.

Voor vragen kun je contact opnemen met: David Ploeg (06-12168720), Mirjam Ploeg (06-41101384),
Lennard Verhoeve (06-49650549) of Elma Verhoeve (06-57708476)

Deel dit bericht, op het door jou gewenste platform!