Laden Evenementen

Beste verzamelaars, in het jaar 2020 kon het jeugdwerk € 1501,- bijschrijven als opbrengst voor het oud papier. Dit is een hele mooie opbrengst! We willen u hier hartelijk voor bedanken. Voor het komende jaar hebben we de volgende datums gereserveerd om weer oud papier in te zamelen bij Elim.

Schrijft u de volgende data alvast in uw agenda: 6 maart, 5 juni , 4 september, 4 december 2021.

We hopen dat u op deze dagen uw oud papier weer brengt in de container die dan klaarstaat op de Kerkweg naast de kerk. Van 9.00 uur tot 10.30 uur staan de helpers klaar om uw papier in ontvangst te nemen.

We zien dat steeds meer mensen gebruikmaken van de container bij De Vries. Aan de Edeseweg 36 kunt u terecht om oud papier en karton te brengen. Hier staat een groene zeecontainer op het terrein voor het oud papier. Het terrein bij De Vries is alleen toegankelijk als het hek geopend is.

Wij hopen natuurlijk weer veel in te zamelen om het jeugdwerk binnen Wekerom in stand te houden.