Digitaal Meldpunt Diaconie

Hier bieden wij u de mogelijkheid om open of anoniem uw hulpvraag te stellen voor u zelf of voor iemand waar u zorgen over heeft voor praktische of sociale hulp, hulp als het financieel wat minder makkelijk gaat. Wij behandelen alle vragen die bij ons terecht komen met de nodige zorg.
De drijfveer om hulp te verlenen komt vanuit de Bijbelse Diaconale opdracht om diegene te helpen die geen helper heeft. Op deze wijze wordt er bijgedragen aan een samenleving waarin er zorg, liefde en aandacht is voor elkaar. Wij hopen en bidden dat wij de kracht en de gezondheid, maar bovenal de liefde mogen ontvangen van de Heere om er voor u en onze naaste te mogen zijn. Zijn er signalen in uw omgeving dat er ergens zorg nodig is, dan kunt u het ook altijd blijven doorgeven aan uw wijkouderling of wijkdiaken.

Anonieme Vraag

Betreft het een anonieme vraag, dus zonder dat wij weten wie u of jij bent, dan graag duidelijk de vraag omschrijven en aangeven hoe u of jij bij voorkeur het antwoord op de vraag wenst te ontvangen.

  Onderwerp

  Je bericht

  Open Hulpvraag

  Betreft het een open hulpvraag, dan graag uw naam en persoon die het betreft omschrijven met uw contact gegevens, duidelijk de vraag omschrijven en aangeven hoe u of jij bij voorkeur het antwoord op de vraag wenst te ontvangen.

   Je naam (verplicht)

   Je e-mail (verplicht)

   Onderwerp

   Je bericht

   Zodra wij uw hulpvraag hebben ontvangen nemen wij deze in behandeling binnen de diaconie en hopen wij zo spoedig mogelijk het antwoord op de anonieme vraag te kunnen geven en bij een open vraag, met u of de persoon die het betreft contact op te nemen.

   Hartelijke groet namens de diaconie van Hervormd Wekerom.