Belijdeniscatechisatie

Het doel van de belijdeniscatechisatie is jongeren, maar soms ook ouderen, te leiden tot een persoonlijke geloofskeuze voor God en Zijn dienst. Als het goed is, is hiervoor de basis al gelegd in de christelijke opvoeding en in het trouw bezoeken van de catechisaties. Belijdeniscatechisatie wordt gegeven door de predikant in de periode van oktober tot Pinksteren. Vooruitlopend op de start van het winterseizoen wordt in september een oproep gedaan aan hen die overwegen belijdenis te doen zich hiervoor op te geven. Heb je vragen of wil je gewoon hierover in gesprek met predikant of wijkouderling: schroom niet maar neem contact op.