Emmaüscursus

Vaak zijn mensen nieuwsgierig naar het christelijk geloof en hebben veel vragen. Wat houdt dat christelijk geloof nu eigenlijk in? Wat geloven christenen? Bestaat God wel? Wie was Jezus nu precies? Wat houdt dat in, God dienen?
Vragen als deze komen aan de orde tijdens de Emmaüscursus. De cursus is interessant voor mensen die een beeld willen krijgen van het christelijk geloof, omdat ze daarmee in aanraking komen in hun omgeving, in hun contacten met familie, vrienden en collega’s. Ook mensen die hun kennis van de grondbeginselen van het christelijk geloof op willen frissen, nodigen we hartelijk uit.
In het eerste jaar denken we na over ‘Wat christenen geloven’. Dit gebeurt in kleine, besloten groepjes waarin we vertrouwd, open en van hart tot hart kunnen spreken over wat ons bezighoudt en wat onze vragen zijn. We denken in dat jaar na over: dat God bestaat en dat Hij belangrijk is. Dat we God nodig hebben in ons leven. Over Jezus, Zijn leven, dood en opstanding. Over de Heilige Geest en over christen worden.
Vaak ontstaat er tijdens het jaar een hechte band in de groep en wil men graag met elkaar verder. Ook daarvoor biedt deze cursus mogelijkheden.
Een onderwerp dat in vervolgjaren aan de orde komt is: ‘Hoe christenen groeien in het geloof’. We denken dan na over leren bidden en Bijbellezen. Over lid zijn van een kerk en over het Avondmaal. Nog een vervolgcursus is ‘Als christen leven’: leven zoals God het wil, God dienen, leren liefhebben, het geloof delen.

Contact zie: Algemene ledenadministratie