Mannenvereniging Eben Haëzer

Bij de oprichting van de mannenvereniging (1964) werd als doel beschreven: verdieping en verbreding van de kennis van Gods Woord. Datzelfde doel staat ook nu nog hoog in het vaandel. Op eenvoudige wijze wordt Gods Woord onderzocht en juist omdat het onderzoek van Gods Woord op eenvoudige wijze plaatsvindt, is de mannenvereniging voor ieder mannelijk gemeentelid toegankelijk. Men hoeft dus geen theologische studie gevolgd te hebben om lid te worden van deze vereniging. Ook mannelijke leden uit naburige gemeenten worden natuurlijk niet als lid geweigerd.
De mannenvereniging komt in het winterseizoen op donderdagavond om de veertien dagen, van 19.45 uur tot 21.45 uur, in Elim bijeen. Voor de pauze houdt een van de leden (op vrijwillige basis) een inleiding over een Bijbelgedeelte. Daarna wordt een gedeelte uit het bondsblad (Hervormde Vaan) behandeld. In dit blad wordt door afwisselende predikanten een Bijbelgedeelte behandeld waarbij actuele vragen gesteld worden. Op deze vragen wordt geprobeerd met elkaar een antwoord te vinden. De avonden verlopen in een ontspannen sfeer waarbij iedereen de gelegenheid krijgt iets naar voren te brengen en waarbij er naar elkaar geluisterd wordt.

Contact: Sjaak Kranendonk (461361 – sj.kranendonk@kpnplanet.nl)