Bijbelgespreksgroepen

Sinds het winterseizoen 2016-2017 is er een heel aantal Bijbelgespreksgroepen. In vaste samenstelling komen 8 tot 10 gemeenteleden eens per maand bij iemand thuis met als doel ‘gezamenlijke Bijbelstudie’ en ‘omzien naar elkaar’.  Hier tussendoor, ook eens per maand, komen alle groepen samen in Elim, waar een onderwerp, boek en/of Bijbelgedeelte wordt behandeld. Dit levert stof op om de volgende keer thuis mee aan de slag te gaan. Bij de eerstvolgende bijeenkomst in Elim kunnen eventuele openstaande vragen gedeeld worden en wordt een begin gemaakt met het volgende hoofdstuk of thema. De kleine groepen geven een veilig klimaat waarin men van hart tot hart dingen kan delen. Gemeenteleden zijn steeds welkom om aan te haken. Als de groep te groot wordt kunnen door splitsing weer nieuwe groepen worden gevormd. Wil je hierin meedoen maar ken je geen groep waar je bij kunt voegen, neem dan contact op.