Catechisatie

Het winterwerk 2018-2019 gaat al weer bijna van start. En zo beginnen de catechisaties ook weer.

We nodigen alle jongeren vanaf 12 jaar (voortgezet onderwijs en ouder) van harte uit om weer samen rondom Gods woord bezig te zijn en te zoeken naar Zijn wil in ons leven.

De eerste avond van dit seizoen zal zijn op D.V. dinsdag 9 oktober. Deze avond zullen we samen nadenken over de preek van zondagmorgen 7 oktober.

Dit jaar zullen we voor het eerst de nieuwe methode van de HGJB `Leer en Leef´ gaan gebruiken.

Deze methode hebben wij als team het afgelopen jaar bestudeerd en we hebben gezien dat deze dicht bij de belevingswereld van jongeren ligt.

De methode is gebaseerd op een iets andere leeftijdsindeling dan we gewend waren.

Voor het nieuwe seizoen zijn daarom de leeftijdsgroepen veranderd en hebben we de tijden ook hierop aangepast.

De nieuwe tijden voor jullie dit seizoen zijn:

12-14 jaar: 18.45-19.45 uur

15-17 jaar: 20.00-21.00 uur

18+: 20.15-21.15 uur

In de nieuwe methode is ook een hometrainer opgenomen. Die willen we graag elke week aan jullie meegeven zodat je er ook thuis mee bezig bent. De hometrainer is een opdracht die te maken heeft met de les van de volgende keer zodat je je goed kunt voorbereiden.

Zoals ook voorgaande jaren vragen wij jullie om de 4 B’S niet te vergeten, BIJBEL,BOEKJE, BALPEN, BIJDRAGE. De opbrengst van de collecte op de catechisatie zal dit seizoen bestemd zijn voor Pauline Pors die voor een half jaar namens de GZB uitgezonden is als leerkracht naar Thailand.

Wij, als catecheten, willen u als ouders vragen, om het nieuwe boekje samen met uw zoon of dochter te bekijken en hen te stimuleren er thuis ook mee bezig te zijn. Ook vragen wij om uw gebed voor ons als leiding, dat we ons gedragen mogen weten door uw gebeden. Dat we samen rondom de jongeren van onze gemeente heen mogen staan en hen mogen leren vanuit Gods woord. Ook willen wij u vragen om de jongeren te helpen onthouden de 4 B’s niet te vergeten.

Ook zal er dit seizoen een ouderavond gehouden worden. Vorig jaar kregen we vele positieve reacties n.a.v. de ouderavond. Dit seizoen willen we weer een ouderavond organiseren i.v.m. de nieuwe methode. We willen deze ouderavond houden op D.V. 30 oktober. Noteer maar vast in uw agenda. We verwachten op deze avond alle ouders om 20.00 uur in ELIM. Zo kunt u een indruk krijgen van hoe de nieuwe methode werkt. Ook vinden we natuurlijk het contact met u als ouders erg belangrijk. We hopen op een gezegende avond, waarop we u graag ontmoeten. De jongeren hebben deze avond geen catechisatie en natuurlijk stimuleren zij hun ouders om deze avond naar Elim te komen!

Hartelijke groet, het catechese-team