Ouderen- en alleenstaandenmiddag

Tijdens het winterseizoen is er één keer per maand, op woensdagmiddag, een ouderen- en alleenstaandenmiddag in Elim. Deze middagen beginnen om 14.30 uur. Door de predikant wordt voor de pauze een meditatie gehouden, de invulling na de pauze is heel verschillend (bijvoorbeeld lezingen/gedichten, dia’s).
Het seizoen wordt geopend met het jaarlijkse ouderenreisje in september en een hoogtepunt is de kerstbijeenkomst met een heerlijk diner.

Contact: Bep Blankespoor (461086) en Eefje Pol (461122)