Vrouwenvereniging Sola Fide

De naam Sola Fide betekent: door het geloof alleen. Het doel van deze vereniging is het onderzoeken van de Bijbel door middel van de Bijbelstudies uit De Hervormde Vrouw, het bezoeken van ringavonden, ontmoetingsbijeenkomsten en de bondsdag. Alle vrouwen uit de gemeente zijn hartelijk welkom om op deze vereniging te komen en met elkaar het Woord te onderzoeken. De vrouwenvereniging vergadert in het winterseizoen om de veertien dagen op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in Elim. De vereniging is aangesloten bij de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.

Contact: Mw. R. Buitink (462227 – r.buitink@hetnet.nl)